obrázek

Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice

Dolní Vilémovice 42


Grantové programy_ve školním roce 2015_2016


1) Naše škola se stala od ledna 2013 "zdravou školou". Po úspěšném obhájení  projektu na SZÚ v Praze byla naše škola zařezena do sítě škol podporující zdraví. Osvědčení o přijetí do sítě zdravých škola a smlouvu o spolupráci naleznete v sekci Dokumenty. V rámci každého školního roku realizujeme grant na základě aktuální projektové žádosti. V roce 2015 je realizace projektu: Zdravá škola 2015 (realizace únor až září 2015). Dotace byla schválena ve výší 59 000,- Kč

Dotace jsou přidělovány z prostředků Kraje - Agenda 21.

logo-zdravy-kraj-polovina

Více fotek a informací k některým aktivitám je možno dohledat na našich internetových stránkách v sekci: Agenda 21

2) Od května do října 2015 byla zahájena realizace projektu v MŠ: Podpora zdravého stravování v modernizované školní kuchyni v MŠ v Dolních Vilémovicích. Dotace byla schválena ve výši 87 000,- Kč.

  


3) Od července 2015 do prosince 2015 - realizujeme projekt Čtenářství a podpora AJ v ZŠ Dolní Vilémovice. Projek je spojen s podporou čtenářství na škole (nejenom čtenářské dílny pro žáky školy, ale také modernizace školní knihovny - nákup knih) a výukou AJ pro pedagogy školy. Dotace byla přiddělena ve výši 282 708,- Kč.  


Podrubriky:
Agenda 21[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.